ทำความรู้จัก EnergyEYE ระบบ IoT อัจฉริยะสู่การวางแผนบริหารจัดการน้ำ & พลังงาน ในระบบทำความเย็น

โดยทั่วไป การจัดการน้ำในระบบทำความเย็นหรือระบบบำบัดน้ำตามอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมนั้น มีการตรวจวัดค่าโดยติดตั้งเซนเซอร์ตามจุดต่างๆ เท่าที่จำเป็น และส่งเจ้าหน้าที่ไปบันทึกค่าต่างๆ เป็นรอบเวลา หรือบางโครงการแทบไม่มีการบันทึกค่าเลยก็มี บ่อยครั้งเมื่ออุปกรณ์เกิดปัญหา ไม่สามารถทำงานไม่ได้ตามเป้า จึงค่อยเข้าไปจัดการหยุดระบบเพื่อแก้ไขปัญหา ทำให้เกิดความเสียหายในเชิงธุรกิจ เพราะการหยุดระบบ หมายถึงต้องหยุดทำงาน 

เจ้าของอุตสาหกรรมและอาคาร อาจมองว่าการหยุดระบบไม่ได้เป็นปัญหาในการดำเนินธุรกิจ เรียกว่ามองข้ามไป หรือไม่ได้ให้ความสำคัญมาก เพราะคิดว่านี่เป็นทางแก้ปัญหาที่ควรจะเป็น 

ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว คุณสามารถหลีกเลี่ยงและลดการสูญเสียเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้

เจ้าของอุตสาหกรรมและอาคาร อาจคาดไม่ถึงว่า เพียงเพราะไม่สามารถตรวจวัดค่าการทำงานของระบบได้อย่างแม่นยำและละเอียดพอ ทำให้พลาดโอกาสในการประหยัดต้นทุนใช้จ่ายค่าพลังงาน & น้ำ ในระบบทำความเย็นหรือระบบบำบัดน้ำได้จำนวนมหาศาล

อควาตรอน (AQQUATRON®) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดน้ำด้วยเทคโนโลยีรักษ์โลก สู่นวัตกรรมพลิกโฉมเพื่อการบำบัดและบริหารจัดการน้ำ จากผลงานวิจัยของ Department of Energy ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ระบบทำความเย็นภายในอาคารใช้พลังงานถึงประมาณ 40% ของพลังงานที่ใช้ภายในอาคารทั้งหมด จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องแน่ใจว่าระบบทำความเย็นนั้นใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการใช้เซนเซอร์เพื่อตรวจจับค่าต่างๆ แบบเดิมๆ นั้นไม่อาจเพียงพอ ทำให้มองข้ามจุดที่สามารถประหยัดได้ ดังนั้นการมีระบบตรวจสอบและมอนิเตอร์ เพื่อแสดงผลการทำงานของระบบ HVAC จึงเป็นสิ่งจำเป็น 

เพราะระบบ HVAC ก็เหมือนดั่งร่างกายคนเรา ที่ควรมีการเช็คอยู่เรื่อยๆ แม้ว่าร่างกายจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไร แต่จะวางใจไม่ได้ ควรต้องมีการตรวจร่างกายเป็นประจำ ระบบทำความเย็นและเครื่องจักรก็เช่นกัน แม้ว่าความเย็นจะได้ตามเป้าที่กำหนด แต่แท้จริงเบื้องหลังการทำงานของระบบอาจมี Hidden Energy Waste แอบแฝงอยู่ 

เพราะหากมองในเชิงธุรกิจ มูลค่าของ Energy Waste ที่เสียไปจากการใช้งานเมื่อนำมารวมๆ กันแล้วนั่นมีมูลค่าสูงมาก โดยงานวิจัยจาก Department of Energy ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า การสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ (Energy Waste) จากการที่ชิลเลอร์ทำงานแบบไม่มีประสิทธิภาพนั้นสูงถึง 30% เลยทีเดียว ดังนั้นด้วยวิสัยทัศน์ของ อควาตรอน (AQQUATRON®) ที่มีความมุ่งมั่นจะพัฒนากระบวนการแห่งการปฏิวัติการบริหารจัดการน้ำและพลังงาน ที่สามารถพิสูจน์ผลลัพธ์ได้อย่าง

แม่นยำ จึงได้คิดค้น EnergyEye (เอเนอร์จี้อาย) ระบบไอโอทีวัดประสิทธิภาพการทำงานความแม่นยำสูง นวัตกรรมระดับโลกสำหรับติดตามผลการดำเนินงานแบบเรียลไทม์ เก็บข้อมูลผ่านคลาวด์ ที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลการทำงานของระบบได้อย่างถูกต้องชัดเจน นำไปสู่การวางแผนบริหารจัดการน้ำและพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับเทคโนโลยี EnergyEye นี้ จะทำหน้าที่ช่วยตรวจสอบระบบ บันทึกการทำงานของระบบแบบทั่วถึงที่มีความละเอียดมากกว่าระบบทั่วไป เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ ด้วยทีมวิศวกรที่มีความชำนาญ เพื่อช่วยลดการใช้พลังงาน ลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็น และทำให้ระบบทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ลดและป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ปัญหาความต่างของอุณหภูมิในการแลกเปลี่ยนความร้อน น้ำเข้าชิลเลอร์มีอุณหภูมิสูง ขนาดปั้มไม่เหมาะสม คุณภาพของน้ำไม่เหมาะสม หรือความเร็วรอบของปั้มน้ำไม่ถูกต้อง และปัญหาอื่นๆ อีกมาก เป็นต้นจุดเด่นของการใช้ไอโอที (IoT) EnergyEye ของอควาตรอน (AQQUATRON®) ในระบบ Chilling Plant Monitoring System นั้น จะช่วยเพิ่มความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งข้อมูลจะถูกเก็บไว้อย่างดีบนคลาวด์ของ ORACLE CLOUD ผู้ให้บริการโซลูชั่น&โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ที่มีปลอดภัยและได้มาตรฐานระดับโลก โดยมีทีมมืออาชีพคอยให้คำปรึกษา พร้อม Dashboard แสดงผลที่ง่ายต่อการใช้งานและตรวจสอบการทำงานได้ ไม่ว่าจะอยู่แห่งไหนก็ตาม สามารถสั่งการไปยังหน้างานเมื่อเกิดปัญหาได้อย่างทันท่วงที

รายงานจากระบบ EnergyEye นั้นเปรียบเสมือนผู้ช่วยที่มีส่วนให้ทีมช่างและวิศวกร สามารถนำมาระบุความผิดปกติอันซับซ้อนของชิลลิ่งแพลนท์ (Chilling Plant) เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานของระบบให้ดีขึ้นเพื่อช่วยลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็น (energy waste) โดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบ HVAC 

ตัวอย่างกรณีศึกษาการใช้ระบบ EnergyEye ในบริษัท Supersymmetry ประเทศสิงคโปร์ ในอาคารแห่งหนึ่ง จากเดิมระบบชิล

เลอร์ (Chiller) ภายในอาคารเป็นการติดตั้งระบบเซนเซอร์ทั่วไป แต่หลังจากมีการติดตั้ง EnergyEye ทำให้ค้นพบว่าระบบชิลเลอร์ที่เข้าใจว่าทำงานได้ปกติ แท้จริงยังมีการใช้พลังงานมากเกินกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งถ้าไม่มีข้อมูลเชิงลึก ก็จะเข้าใจว่าระบบทำงานได้ตามปกติ จึงทำให้มีการ fine-tuned ส่วนต่างๆ ในระบบชิลเลอร์ ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานลงได้มากถึง 20% ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายต่อเดือนได้อย่างมหาศาล

จะเห็นได้ว่า ระบบชิลลิ่งแพลนท์ (Chilling Plant) ที่ใช้อยู่นั้นแม้จะใช้งานได้ตามปกติ แต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่าการทำงานของระบบก่อให้เกิด Energy Waste โดยไม่จำเป็นหรือไม่ และค่าใช้จ่ายส่วนนี้มักเป็นส่วนที่ถูกมองข้ามไปอยู่เสมอ 

แต่ด้วยระบบ EnergyEye ของอควาตรอน (AQQUATRON®) พร้อมทำหน้าที่ช่วยเจ้าของอุตสาหกรรมและเจ้าของอาคารมองหาค่าใช้จ่ายส่วนเกินต่างๆ จากในระบบ เป็นการลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้ทรัพยากร และเป็นการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับช่วยลดการใช้ทรัพยากรโลกอย่างยั่งยืน 

ทุกครั้งที่นึกถึงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบทำความเย็น เพื่อลดการใช้น้ำและพลังงาน ปฏิวัติประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างสมบูรณ์แบบ นึกถึง อควาตรอน (AQQUATRON®) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดน้ำด้วยเทคโนโลยีรักษ์โลก สู่นวัตกรรมพลิกโฉมเพื่อการบำบัดและบริหารจัดการน้ำ

Credit References :

https://www.osti.gov/biblio/1489490

https://coolingbestpractices.com/system-assessments/chillers/finding-hidden-energy-waste-water-cooled-chillers-monitoring-and-data

https://articae.com/2021/04/16/why-should-you-monitor-the-performance-of-your-cooling-systems/

https://www.process-cooling.com/articles/89959-how-iiot-can-improve-chiller-system-operations