ทำไมต้องทำ Chilling Plant Optimization ด้วย OptiproZ (อ็อพติพรอซ) ลดต้นทุนการใช้น้ำพลังงานคุ้มค่าสูงสุด

ระบบทำความเย็น (Chilling Plant) หรือระบบบำบัดน้ำ ที่ใช้กันอยู่แทบทุกอาคารและอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เมื่อการเวลาผ่านไประบบเหล่านี้จะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ไปจนถึงระบบล้าสมัยไม่ตอบโจทย์ต่อการใช้งาน ก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงาน (Energy Waste) ที่อาจสูงถึง 40% (อ้างอิงจากผลงานวิจัยของ energy.gov) จึงทำให้เจ้าของอุตสาหกรรมหรือทีมช่างจำเป็นต้องทำการอัปเกรดหรือปรับปรุง ที่เรียกว่า Chilling Plant Optimization เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ปรับปรุงให้ระบบใช้พลังงานลดลง เพื่อลดการสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็น

ถามว่าทำไมถึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ?

อควาตรอน (AQQUATRON®) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดน้ำด้วยเทคโนโลยีรักษ์โลก สู่นวัตกรรมพลิกโฉมเพื่อการบำบัดและบริหารจัดการน้ำ เนื่องจากงานระบบภายในอาคารถือเป็นระบบที่มีการใช้พลังงานมากเป็นอันดับต้นๆ เมื่อเทียบกับระบบการใช้พลังงานในรูปแบบอื่นๆ ในโลก ตัวอย่างเช่นผลงานวิจัยของ Gensler ซึ่งเป็นบริษัทสถาปนิกระดับโลกสัญชาติอเมริกัน รายงานว่าพลังงานทั้งหมดในโลก 35% ถูกใช้ไปกับอาคาร ดังนั้นการบริหารจัดการอาคารเพื่อลดการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร จึงเป็นเรื่องที่เจ้าของอาคาร หรือผู้ประกอบอุตสาหกรรมไม่ควรมองข้าม 

ในมุมการบริหารต้นทุนอาคาร ค่าใช้จ่ายที่เสียไปกับน้ำและพลังงานไฟฟ้าคิดเป็น 22% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเป็นลำดับต้นๆ ของค่าใช้จ่ายในการจัดการอาคาร พิสูจน์ได้จากงานวิจัยของ energy.gov หรือ กระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา ระบุว่าระบบ HVAC กินพลังงานไปถึง 40% ของพลังงานในอาคารทั้งหมด ซึ่งถือว่าสูงมาก

นั่นหมายความว่าหากเจ้าของอาคารหรืออุตสาหกรรมสามารถลดการใช้พลังงานจากระบบ HVAC ลงได้ เพียงแค่ 10% จะสามารถลดต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้าและน้ำของอาคารได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ระบบทำความเย็น ถือเป็นระบบที่ใช้งานแทบจะตลอดเวลา ถ้าระบบ HVAC และชิลลิ่งแพลนท์ (Chilling Plant) ที่มีอายุการใช้งานมานาน จะพบว่ามีค่าบำรุงรักษาระบบที่เพิ่มขึ้น และต้องมีการปิดระบบเพื่อซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง ตลอดจนค่าพลังงาน อัตราการสิ้นเปลืองการใช้น้ำในระบบจะสูงขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ประสิทธิภาพของอากาศที่ผ่านระบบจะไม่บริสุทธ์เหมือนเมื่อครั้งที่ติดตั้งระบบใหม่ๆ

สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณบอกว่าระบบ HVAC และชิลลิ่งแพลนท์ (Chilling Plant) ถึงเวลาที่ต้องได้รับการตรวจสอบและอัปเกรดให้ดีขึ้น       

ในต่างประเทศการดำเนินการอัปเกรดด้วยกระบวนการ Chilling Plant Optimization ค่อนข้างให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก มีตั้งแต่การทำ Energy Audit ไปจนถึง การ Retrofit ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ถือเป็นหนึ่งในหนทางหลักของการลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยคาร์บอน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการประชุม COP26 ที่หลายประเทศร่วมตั้งเป้าหมายมุ่งสู่การเป็น carbon neutral ในปี 2050 และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Net Zero) ให้เป็น 0 ในปี 2065 ซึ่งหนึ่งในนโยบายที่หลายประเทศดำเนินการขานรับแนวคิดนี้ คือ การออกมาตรการสนับสนุนการปรับปรุงอาคาร  

ยกตัวอย่างกรณีศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีโปรแกรมชื่อ Retrofit Australia ที่มีขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้คนในประเทศให้สามารถเข้าถึงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของตนเองเพื่อให้ประหยัดพลังงาน ลดการปลดปล่อยคาร์บอน โดยมีเป้าหมายปรับปรุงบ้านเรือนให้ได้มากกว่าหนึ่งล้านหลังคาเรือน ภายในระยะเวลาห้าปี

โปรแกรมที่กล่าวมานี้สอดคล้องกับนโยบายอาคารเพื่อการพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ ประเทศที่ที่มีเป้าหมายจะเป็นศูนย์กลางอาคารสีเขียวแห่งเอเชีย หรือ The Green Plan โดยตั้งเป้าว่าภายในปี 2030 จะลดใช้พลังงานภายในอาคาร จากการปรับปรุงระบบอาคารเดิมและอาคารที่สร้างใหม่ จำนวน 80% ให้เป็นอาคารเขียว ซึ่งการปรับปรุงระบบต่างๆ ภายในอาคาร รวมถึงระบบ HVAC และชิลลิ่งแพลนท์ (Chilling Plant) 

นโยบายและโปรแกรมเหล่านี้นอกจากจะช่วยโลกลดการปลดปล่อยคาร์บอนแล้ว ในเชิงธุรกิจยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ ทำให้เกิดการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานทั้งน้ำและไฟฟ้าได้อย่างมีศักยภาพและได้ผล อีกทั้งเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยการดำเนินการ Chilling Plant Optimization นั้น นอกจากสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมากแล้ว ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ HVAC ทำให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ ช่วยให้เจ้าของอาคารหรือเจ้าของอุตสาหกรรมลดค่าบำรุงรักษาระบบ ที่มีราคาถูกกว่าการเปลี่ยนระบบใหม่ พิสูจน์ได้จากค่า Return on Investment (ROI) เร็วกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนเพื่อเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมด อีกทั้งเป็นการลดโอกาสการชำรุดของอุปกรณ์ และเพิ่มความยืดหยุ่นให้ระบบสามารถตอบสนองต่อการใช้งาน โดยไม่ต้องลงทุนสูง 

อควาตรอน (AQQUATRON®) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดน้ำด้วยเทคโนโลยีรักษ์โลก สู่นวัตกรรมพลิกโฉมเพื่อการบำบัดและบริหารจัดการน้ำ&พลังงาน มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรและอุตสาหกรรมของคุณ ประสบความสำเร็จทั้งด้านธุรกิจและสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการทำ Chilling Plant Optimization จึงได้คิดค้นเทคโนโลยี OptiproZ (อ็อพติพรอซ) ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับการบริหารจัดการน้ำและประหยัดพลังงานสูงสุด โดยมอบบริการออกแบบปรับปรุงระบบทำความเย็น ระบบ HVAC และระบบบำบัดน้ำของคุณ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มากประสบการณ์ และมีผลงานที่พิสูจน์ได้ เพื่อการออกแบบปรับปรุงระบบให้เหมาะสมตามสภาพการทำงานจริง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับทุกอาคารและทุกอุตสาหกรรม โดยไม่กระทบระบบเดิม ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 25% เมื่อเทียบจากการใช้ระบบเดิม

OptiproZ (อ็อพติพรอซ) ของ อควาตรอน (AQQUATRON®) เป็นการ่วมมือกันคิดค้นและพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ด้านการบำบัดน้ำระดับสากล จับมือกับผู้เชี่ยวชาญระบบ HVAC ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ HVAC ในอาคารชั้นนำที่สิงคโปร์ เพื่อการวางรากฐานความมั่นคงในการบำบัด & บริหารจัดการน้ำและพลังงาน นำไปสู่การสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน  ไปพร้อมกับสร้างอนาคตสิ่งแวดล้อมที่ดีไปด้วยกัน

ทุกครั้งที่นึกถึงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบทำความเย็น เพื่อลดการใช้น้ำและพลังงาน ปฏิวัติประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างสมบูรณ์แบบ นึกถึง อควาตรอน (AQQUATRON®) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดน้ำด้วยเทคโนโลยีรักษ์โลก สู่นวัตกรรมพลิกโฉมเพื่อการบำบัดและบริหารจัดการน้ำ

Credit References :

https://www.gensler.com/blog/costs-of-climate-change-and-promise-of-resilient-design#:~:text=The%20global%20buildings%20sector%20is,of%20global%20greenhouse%20gas%20emissions.

https://www.osti.gov/biblio/1496058

https://www.sgbc.sg/sgbc-certifications/sgbs-certification/green-fm-2

https://www.ebmpapst.com/sg/en/newsroom/blog/retrofit-to-a-greener-future.html#:~:text=By%202030,%20the%20Singapore%20government,option%20than%20tearing%20it%20down.

https://www.channelnewsasia.com/singapore/s63m-green-mark-incentive-scheme-encourage-building-owners-green-existing-properties-2547846

https://www.researchgate.net/figure/Comparison-building-retrofit-guidelines-of-different-countries-and-proposed-strategy_tbl2_307985981

https://climate-kic.org.au/work/projects-programs/retrofit-australia/#:~:text=Retrofit%20Australia%20will%20roll%20out,can%20support%20or%20improve%20health.